Informatie 

  

Algemene info, lidmaatschap en Vispas

  

  

U kunt lid worden van onze vereniging bij :

  

 • Autoschade A. van Weelden Herwijnen

 • Waaldijk 201

 • 4171CD Herwijnen

 • Tel. : 0418-581858

Tevens kunt u ook op bovenstaande adressen terecht voor een  dagvergunning van onze wateren.  

 • Om lid te worden kunt u ook een mail sturen naar : leden@hsvherwijnen.nl  met daarin uw volledige NAW gegevens, geboortedatum

 • en uw IBAN rekeningnummer. Tevens verzoeken wij u dan de contributie aan ons over te maken op verderop genoemd IBAN nr.

 • Wij zorgen er dan voor dat de vergunning snel bij u wordt thuis bezorgt.

 Kosten voor de vergunning  incl. Vispas bedragen :

 • Soort Lidmaatschap             Contributie 2020                                       

 • Junior                                     €  10,00   (op of na 01-01-2006) 

 • Senior                                    €  37,50   (voor 01-01-2006)       

 • Senior(65+)                            €  32,50   (voor 01-01-1955)        

 • Senior (2e vereniging)           €  22,50                                       

 • Dagvergunning                      €   3,00                                         

 • Donateurschap                      € 10,00                                          

In 2020 zijn wij helaas genoodzaakt geweest om voor het eerst sinds 2013 een verhoging door te voeren ivm gestegen kosten van o.a.

de landelijke afdracht aan de federatie door de jaren heen.

Aan het einde van het jaar stellen wij u in de gelegenheid de vergunning + vispas voor het volgend jaar op te komen halen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit te doen dan verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken op onze 

bankrekening ( NL52 RABO 0328 002194, t.n.v. H.S.V. Herwijnen). Wij zorgen er dan voor dat de vergunning bij u in de bus valt.

Voor de 1e keer lid bij 2 verenigingen:

Voor een lidmaatschap bij een 2e vereniging dient u de dubbele afdracht zelf terug te vragen via Sportvisserij Nederland.

Op de volgende website vindt u daarover de benodigde informatie : 

https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20395/veelgestelde-vraag-hoe-krijg-ik-mijn-dubbele-afdracht-terug.html

   

LET OP: 

Als u gaat vissen dient u altijd de verenigingsvergunning + Vispas + Lijst van viswateren (met aanvullingen) te kunnen tonen.

Vanaf 2016 is de lijst met viswateren ook te raadplegen via de Visplanner-app, deze volstaat ook in plaats van de papieren versie zie

ook de website van Sportvisserij Nederland : http://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/16160/geen-dik-boekje-meer-video.html

Sinds 2016 wordt de lijst van viswateren niet meer automatisch op papier verstrekt, in 2016 kon u aangeven of u de papioeren versie

nog wilde ontvangen. Tegenwoordig is de visplanner app van Sportvisserij Nederland veelgebruikt en via de volgende website van

Sportvisserij Nederland http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visplanner kunt u aangeven of voortaan de app wilt gebruiken. 

U ontvangt dan geen papieren lijst van viswateren meer.

    

Vispas / verguning kwijt??

Nieuwe Vispas aanvragen, dat kan op 3 manieren.

- Via telefoon: 030-6058400

- Via email : vispas@sportvisserijnederland.nl

- Via het formulier op de website van Sportvisserij Nederland.

  

U vindt het formulier hier :

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/vispas-kwijt.html

U krijgt vervolgens binnen 3 werkdagen een duplicaat VISpas thuis gestuurd met daarbij een rekening van € 3,50 per document.

   

Bij verlies van de verenigingsvergunning dit s.v.p. melden bij dhr. H. Vos (0418-582603), hij kan voor u een nieuw exemplaar verzorgen.

   

Hoe gaan wij om met uw gegevens in het kader van de AVG wet 2018 :

Uw gegevens worden verwerkt bij Sportvisserij Nederland (Vispas) en in onze eigen administratie (verenigingsvergunning). 

Dit betreft de NAW gegevens, geboortedatum en indien opgegeven uw IBAN banknummer.  Na opzegging worden uw gegevens vernietigd.

Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de Vispas, vergunning en verspreiding van verenigings- , wedstrijdinformatie en /of visbladen.

Van de foto's op deze website is (voor zover mogelijk) toestemming gevraagd aan betrokkenen om deze te plaatsen, mocht er onverhoopt 

toch een foto op staan van iemand die daar bezwaar tegen heeft dan vragen wij u dat te melden via ons mail adres bestuur@hsvherwijnen.nl 

we zullen de betreffende foto dan verwijderen en vernietigen.

  

                         

Vooruitzichten Herwijnen op Buienradar.nl :

  

   

   

  

Huidige weersomstandigheden weerstation Herwijnen op Buienradar.nl :